Međimurske vode d.o.o.

Daljinski nadzor za povišenje tlaka
Nabava i montaža daljinskog nadzora za povišenje tlaka u vodoopskrbnom sustavu i pri crpnim stanicama vodoopskrbnog sustava. Ugrađeni i.o. u Selnišćaku, Robadiju, Banfiju

Sustav odvodnje „Orehovica-Podbrest“, Hrvatska
Izrada glavnog i izvedbenog projekta

Sve reference