Odlagalište otpada Jakuševac

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Zagreb
Odlagalište otpada Jakuševac

Nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (SBR-uređaj) i pogon uređaja
12.000 ES

  • Grubo i detaljno projektiranje
  • Procesno tehnički dizajn
  • Nova automatizacija
  • Dimenzioniranje, dobava i ugradnja mješača, puhala, mjerne tehnike
  • Mehanička i elektro montaža
  • Rukovođenje pogonom
  • Tekuće kompletno održavanje
Sve reference