Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Čakovcu

Međimurske vode d.o.o, Hrvatska

Analiza postojećeg stanja, izrada koncepta optimalizacije i modernizacije UPOV-a

Sve reference