Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Otočcu

Komunalac d.o.o., Hrvatska

  • Izrada analize i ocjena postojećeg stanja  
  • Izrada koncepta optimalizacije i modernizacije UPOV-a Otočac
Sve reference