Uređaj za pročišćavanje procjednih voda Velika Gorica

Uređaj za pročišćavanje procjednih voda na deponiju Mraclinska Dubrava-Mraclin, Velika Gorica, Hrvatska
Odlagalište neopasnog otpada

  • Tehnička podrška za rad i održavanje
  • Nabava, instalacija i puštanje u pogon MBR (membranskog) uređaja.
  • Nabava i isporuka svih rezervnih dijelova
Sve reference